Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Moottoripyöräkerho 69 ry
Laura Liimatta
Ruonantie 8 M 60
94830 KEMI
Email: laura.liimatta@mp69.fi

Rekisterin hoitaja

Kerhon hallitus
Email: hallitus@mp69.fi

Rekisterin nimi

Survival ilmoittautujarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Motoristi Survival osallistujien tiedot yhteydenpitoa, tapahtuman järjestelyjä, koulutusryhmien valintaa ja maksujen valvontaa varten.

Rekisterin tietosisältö

Osallistujan nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, syntymäaika, moottoripyörä, maksetut maksut, koulutusryhmä, tilakoodi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön oma ilmoitus
Kouluttajan syöttämät tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen suojaus

Tiedot sijaitsevat suojatulla tietokantapalvelimella, johon on pääsy vain tapahtuman asioita hoitavilla henkilöillä.

Tarkastuoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkistuspyyntö tehdään sähköpostilla kerhon hallitukselle osoitteeseen: hallitus@mp69.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista. Oikeisuvaatimus tehdään sähköpostilla kerhon hallitukselle osoitteeseen: hallitus@mp69.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröityjen tietoja ei käytetä kerhon ulkopuolisten tahojen suoramarkkinointiin.